Inflația de bază va fi relativ stabilă până la finele anului viitor, după care va spori spre sfârșitul orizontului de prognoză. Ritmul anual de creștere a prețurilor produselor alimentare va accelera până în primul trimestru al anului viitor. Ipotezele privind mediul extern presupun o cerere externă redusă, o creștere treptată a cotațiilor la materiile prime și deprecierea dolarului SUA. Prognozele se regăsesc în raportul Băncii Naționale a Moldovei asupra inflației, din luna august, transmite IPN.

În raport se menționează că, începând cu a doua jumătate a anului 2021, va avea o tendință descendentă până spre finele orizontului de prognoză. Ritmul anual al prețurilor reglementate va descrește până în primul trimestru al anului viitor, ulterior va avea o tendință nesemnificativă de creștere. Ritmul anual al prețurilor la combustibili va fi în creștere până în trimestrul III 2021, stabilizându-se ulterior.

Potrivit BNM, în trimestrul II 2020 rata anuală a inflației a continuat traiectoria descendentă de la începutul anului curent diminuându-se de la 5,9% în luna martie până la valoarea de 4,3% în luna iunie și menținându-se, astfel, în intervalul de 5% ±1,5 p.p. Această evoluție a fost susținută de scăderea contribuțiilor pozitive din partea prețurilor la produsele alimentare, a celor la combustibili și a inflației de bază.

Spre finele trimestrului II 2020, în contextul precondițiilor de majorare a prețurilor la produsele de panificație, dar și a unor condiții agrometeorologice nefavorabile pentru unele culturi agricole, s-au conturat anumite presiuni inflaționiste din partea prețurilor la produsele alimentare care ar putea să se manifeste și în perioada următoare. Totodată, acestea vor fi atenuate, de presiunile dezinflaționiste asociate cererii interne care vor continua în perioada următoare în contextul impactului COVID-19.