Serviciul Fiscal de Stat a recepționat pe parcursul anului trecut 101,5 mii de declarații cu privire la impozitul pe venit, depuse de persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător. Suma totală a impozitului pe venit calculat și achitat în perioada de gestiune constituie 4,18 miliarde de lei, fiind în creștere comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 8,2 milioane de lei, ceea ce reprezintă 24%, transmite IPN.

Potrivit datelor prezentate de agenții economici pentru perioada fiscală 2019 aceștia au înregistrat venituri de 427,3 miliarde de lei și cheltuieli de 394,7 miliarde de lei. Comparativ cu anul precedent, veniturile acestora au crescut cu 34,5 miliarde de lei (+8,78%), iar cheltuielile au crescut cu 31,3 miliarde lei (+ 8,61%).

Principala ramură a economiei naționale care a înregistrat impozit pe venit calculat spre plată conform datelor din Declarația cu privire la impozitul pe venit este domeniul comerțului. Acesta este urmat de industria prelucrătoare, activităţi financiare şi asigurări; construcţii.

Potrivit sistemului informațional al SFS, la capitolul persoane fizice, pentru anul 2019, suma veniturilor obținute de către 1,22 milioane de persoane a constituit 69,43 miliarde de lei, iar impozitul pe venit reținut la sursă a constituit 4,67 miliarde de lei. Principala sursă de venit a cetățenilor o constituie veniturile sub formă de plăți salariale, în mărime de 53,87 miliarde de lei, care comparativ cu 2018 au înregistrat o creștere de 7,39 miliarde de lei.

Veniturile salariale cuprind o pondere 77,57 % din totalul veniturilor obținute de persoanele fizice cetățeni, urmate de veniturile obținute din dividende (12,15 %) și veniturile obținute din livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală (3,48 %).

SFS a identificat 2 515 persoane care au obţinut venituri pe perioada anului 2019 mai mari de 1 milion lei, comparativ cu 1 760 persoane fizice pentru perioada 2018. Venitul total obținut de aceste persoane este de 9 028,99 mln lei, cu 2 888,63 mln lei mai mult decît în 2018. A fost reținut impozit în sumă de 586,11 mln lei, cu 106,4 mln lei mai mult decât în 2018.

Cea mai mare sumă a venitului obținut de către o persoană fizică în anul 2019 a fost de 324,08 mln lei, comparativ cu 83,25 mln lei în anul 2018. Cea mai tânără persoană din această categorie are 18 ani, iar cea mai vârstnică – 85 de ani.

Cota impozitului pe venit este unică – 12% din valoarea veniturilor impozabile.