Agenția Proprietăți Publice vine cu o reacție oficială referitor la decizia Curții de arbitraj de la Stockholm. Instituția spune că a inițiat rezilierea contractului de concesiune din cauză că Avia Invest nu a executat obligația contractuală privind constituirea unei noi garanții de bună execuție în valoare de 1 000 000 EUR. În același timp, instituția spune că Avia Invest a declarat la Curtea de Arbitraj că nu este de acord să acorde statului taxa aeroportuară în mărime de 50% din tariful perceput per pasager la plecare, precum și față de notificarea de rezoluțiune a contractului de concesiune emisă de Agenția Proprietății Publice.

Agenția Proprietăți Publice a făcut o trecere în revistă a evenimentelor pe care instituția le-a considerat marcante în cazul concesionării aeroportului după care spune în comunicatul său că a fost informată despre emiterea deciziei Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm din 2 august 2020, prin care s-a recomandat statului Republica Moldova să se abțină de la acțiunile ulterioare privind executarea notificării de rezoluțiune din 8 iulie 2020 emise pe motivul neexecutării obligațiilor contractuale de către SRL „AVIA INVEST”, referitor la neconstituirea garanției de bună execuție conform prevederilor contractului de concesiune.

„Este de menționat că decizia Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerț din Stockholm din 2 august 2020, reprezintă o măsură provizorie emisă de un singur arbitru până la începerea examinării cauzei în arbitraj, prin care s-a suspendat executarea notificării de rezoluțiune. Totodată, măsura respectivă este în acord cu termenul de 180 de zile prevăzut la art. 24 din contractul de concesiune, pentru executarea notificării de rezoluțiune și restituirea tuturor activelor ce au făcut obiectul concesiunii și îmbunătățirile care nu pot fi separate de acesta”, este precizat în comunicat. 

Amintim că ieri Ministrul Justiției Fadei Nagacevschi a anunțat că Republica Moldova a selectat un birou de avocați care să reprezinte interesele statului în litigiul cu Avia Invest la Curtea de Arbitraj de la Stockholm.

Detalii:Ministerul Justiției a contractat avocați care să-i reprezinte în procesul cu Avia Invest de la Stockholm

Asta după ce Avia Invest SRL a informat că a fost anunțată decizia provizorie a Curții Internaționale de Arbitraj de la Stockholm la cererea împotriva Republicii Moldova privind încălcarea legislației naționale și internaționale în relațiile cu concesionarul Aeroportului Internațional Chișinău.

Curtea de Arbitraj a interzis Republicii Moldova să efectueze acțiuni de reziliere a contractului până la decizia finală și a interzis orice executare a notifcării de reziliere a concesiei trimise companiei la data de 8 iulie 2020.

Detalii: ULTIMA ORĂ: Arbitrajul de la Stockholm a interzis rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului