Comisia Europeană (CE) a aprobat astăzi acordarea de 30 de milioane de euro în asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova, transmite un comunicat al CE.

Aceasta este cea de-a doua și ultima tranșă din cadrul programului actual de asistență macrofinanciară, în urma primei tranșe de 30 de milioane EUR din octombrie 2019. Aceasta este compusă din 10 milioane - subvenții și 20 de milioane de euro - împrumuturi pe termen lung cu dobândă scăzută.

Programul este conceput pentru a ajuta R.Moldova în acoperirea nevoilor sale de finanțare externă, ceea ce este deosebit de important în lumina pandemiei coronavirusului, în timp ce implementează o agendă de reformă largă și ambițioasă.

Acordarea banilor urmărește îndeplinirea angajamentelor de politică convenite cu UE, cum este stabilit în Memorandumul de înțelegere. Aceasta include măsuri importante în domeniile guvernanței sectorului financiar, guvernanța sectorului public, lupta împotriva corupției și spălării banilor, a energiei și a climatului de afaceri și implementarea zonei de comerț liber profund și cuprinzător (DCFTA).

În mod separat, UE pune la dispoziția R.Moldova și alte împrumuturi în valoare de 100 de milioane de euro, ca parte a deciziei de a acorda asistență macrofinanciară pentru zece țări partenere pentru a le ajuta să limiteze scăderea economică cauzată de pandemia coronavirusului. Comisia este pregătită să acorde prima tranșă a acestei noi asistențe cât mai rapid posibil, după ce Memorandumul de înțelegere (MoU) cu Moldova va fi adoptat legal. MoU stabilește acțiunile politice care trebuie luate în schimbul ajutorului.