Banca Națională a Moldovei îi răspunde premierului Chicu care acuza Banca Centrală de faptul că achită serviciile juridice ale angajaților BNM. Mai mult, Chicu a promis că va modifica legea în așa fel încât angajații Băncii Centrale să nu mai poată beneficia de asistență juridică, lucru care contravine principiilor cheie ale Comitetului Basel pentru Supraveghere Bancară dar și ale Comitetului de Stabilitate Financiară ale Băncii Centrale Europene.

„Banca Națională a Moldovei este autoritatea publică mandatată să exercite un șir de  atribuții complexe,  printre care  stabilirea și implementarea politicii monetare și valutare, reglementarea, supravegherea și rezoluția bancară, reglementarea si supravegherea  infrastructurilor piețelor financiare.

Având în vedere dubla ipostază de autoritate monetară și prudențială, Banca Națională are un rol esențial în menținerea stabilității financiare. Ținând cont de interesul public pentru menținerea stabilității financiare și complexitatea evaluărilor  necesare în acest domeniu, Banca Națională deține un statut distinct.

Statutul special, dar și necesitatea unor mecanisme de protecție care să asigure exercitarea deplină a atribuțiilor corespunzătoare ale autorității de supraveghere si rezoluție bancară, inclusiv suportarea de către aceasta a costurilor aferente proceselor intentate împotriva angajaților săi, sunt recunoscute și consacrate la nivel internațional în principalele documente sectoriale. Între acestea se numără Principiile – cheie pentru o supraveghere bancară eficientă, enunțate de Comitetul Basel pentru  Supraveghere Bancară (Principiul 2.9), Atributele - Cheie ale Regimurilor Eficiente de Rezoluție  enunțate de Comitetul de Stabilitate Financiară (Atributul – cheie 2.6), opiniile si rapoartele de convergență ale Băncii Centrale Europene.

De asemenea, suficiența  cadrului  legal de asigurare a independenței Băncii Naționale face parte din verificările efectuate de  donatorii și partenerii internaționali  (FMI, UE) înainte de disbursarea mijloacelor bănești.

Astfel, dispozițiile alineatului (2) din art. 35 al Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei transpun principiile și standardele internaționale aplicabile domeniilor de competență ale Băncii Naționale, inclusiv ca urmare a evaluărilor cadrului legal național realizate de organismele internaționale. Aceste dispoziții reflectă experiența  altor state și reprezintă o condiție indispensabilă pentru asigurarea independenței și exercitarea atribuțiilor băncii centrale care sunt foarte complexe și au un impact pregnant asupra securității economice naționale”, menționează BNM în comunciatul de presă. 

Amintim că ieri prim-ministrul Chicu a declarat că Guvernul va propune un proiect de modificare a Legislației prin care va cere eliminarea privilegiilor, pentru funcționarii Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Detalii: Chicu cere eliminarea privilegiilor pentru funcționarii de la BNM: Nu vom plăti pentru cei implicați în furtul miliardului