Rata de bază pentru operațiunile de politică monetară rămâne neschimbată. Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis să mențină neschimbate valorile principalelor instrumente de politică monetară, transmite IPN.

Astfel, este menținută rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 3,25%. Totodată, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight de 6,25% și, respectiv, 0,25% anual.

La același nivel rămâne norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă – 34% din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă – 21% din baza de calcul.

Într-un comunicat de presă al BNM se menționează că decizia a fost luată în vederea atingerii obiectivului de bază al Băncii Naționale în condițiile incertitudinilor economice asociate pandemiei COVID 19. Potrivit BNM, la baza acestei hotărâri a stat evaluarea informațiilor macroeconomice disponibile din mediul intern și cel extern, la fel, asumările aferente noii runde de prognoză și perspectivele condițiilor economice interne.

Totodată, potrivit Băncii Naționale, situația actuală denotă un grad sporit de incertitudine referitoare la amploarea crizei generate de COVID-19, recuperarea economică ulterioară și evoluția prețurilor la materia primă și resursele energetice pe plan global. În același timp, condițiile meteorologice ar putea genera o recoltă modestă în anul 2020.

În prezent, se atestă presiuni dezinflaționiste care se vor manifesta în continuare, ceea ce a determinat orientarea măsurilor de politică monetară din ultima perioadă spre atenuarea consecințelor cauzate de pandemie și susținerea cererii agregate. Actuala rată de bază este stimulativă și creează condiții pentru susținerea procesului de creditare.

BNM menționează că va monitoriza în continuare situația macroeconomică determinată de implicațiile pandemiei. De asemenea, reiterează că în momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental – de asigurare a stabilității prețurilor – va veni cu măsurile necesare pentru menținerea unui nivel suficient de lichiditate al băncilor licențiate, în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil.