Proiectul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) „Comunitatea Mea” a lansat Programul de granturi mici, la care sunt invitate să aplice asociațiile obștești, neguvernamentale, organizațiile media și grupurile civice, de inițiativă, pentru a implementa proiecte ce sporesc transparența administrației publice locale (APL) în comunitățile partenere ale proiectului. Termenul limită de aplicare este data de 10 mai, transmite MOLDPRES.

Granturile se oferă cu scopul de a implementa instrumente orientate spre creșterea transparenței activității APL în comunităţi, dezvoltarea diferitelor platforme online și offline de colaborare între autorităţi și cetățeni, în special cu grupurile marginalizate, implementarea acțiunilor ce susțin îmbunătățirea reacției de răspuns a administraţiilor  la pandemia COVID-19.

Suma fiecărui grant nu va depăși 11 mii de lei, iar perioada de implementare a grantului va constitui 3-7 luni.

„Comunitatea Mea” este programul principal al USAID în domeniul guvernării locale și are scopul de a susține autoritățile publice locale ca acestea să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și de a oferi asistență tehnica și instruiri angajaților primăriilor pentru a putea răspunde la necesitățile cetățenilor. Asistența programului vizează în mod prioritar autoritățile publice locale de nivelul întâi, însă vor beneficia de suport și grupurile civice, și mediul de afaceri local, pe măsură ce abilitățile acestora de promovare a drepturilor se vor îmbunătăți.