Banca Națională a Moldovei (BNM) a transmis Parlamentului și a publicat Raportul cu privire la legalitatea acordării, în perioada 2014–2015, a creditelor de urgență, asigurate cu garanții de stat, pentru Banca de Economii S.A., B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. şi B.C. „UNIBANK” S.A. precum şi modalitatea de repartizare şi de utilizare a mijloacelor băneşti respective.

Raportul a fost elaborat în baza documentelor și informațiilor deținute sau obținute de către BNM, în limita competențelor sale, de la bănci, autorități publice, precum și din alte surse.

Banca Națională constată că acordarea creditelor de urgență Băncii de Economii” S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. în perioada noiembrie 2014 - aprilie 2015 a avut loc în corespundere cu cadrul legal, cu competența Băncii Naționale în calitate de banca centrală, cu informația cunoscută și obiectivele survenite la acel moment și în conlucrare cu autoritățile competente ale statului pentru asigurarea soluționării ordonate a acestor bănci în scopul evitării dereglării grave a funcțiilor critice ale sectorului bancar (accesul la depozitele bancare, efectuarea de plăți, asigurarea canalului de transmitere a politicii monetare), protejării prioritare a deponenților și menținerii stabilității financiare. Utilizarea creditelor de urgență de către cele trei bănci a fost efectuată în conformitate cu categoriile de creanțe specificate în Hotărârea Guvernului nr.938 din 13.11.2014.

Raport BNM by Pavel Maftei on Scribd