Comisia Naţională pentru Situaţii Excepţionale a decis, în şedinţa din 24 martie, sistarea procedurilor de licitație de achiziție a energiei electrice inițiate de către furnizorii reglementați de energie electrică, operatorii sistemelor de distribuție și operatorul sistemului de transport, pentru perioada de furnizare 01.04.2020 - 31.03.2021, transmite MOLDPRES.

De asemenea, Comisia a impus obligația de serviciu public de furnizare a energiei electrice Societăţii pe Acţiuni „Energocom”, cu acoperire a 100% din necesitățile furnizorilor reglementați de energie electrică, operatorilor sistemelor de distribuție de transport, altor participanți ai pieței de energie electrică, dintr-o singură sursă, pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitate de prelungire.

„Furnizorii reglementați de energie electrică, operatorii sistemelor de distribuție și operatorul sistemului de transport vor încheia contracte de furnizare a energiei electrice cu S.A. „Energocom” pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitate de prelungire”, indică decizia Comisie pentru Situaţii Excepţionale.

Comisia a mai decis că „în scopul optimizării condițiilor de achiziție a energiei electrice, S.A. „Energocom” va solicita oferte de la potențialii furnizori/producători de energie electrică, capabili să acopere, de sine stătător şi în deplină măsură, necesitățile de energie electrică ale furnizorilor reglementați de energie electrică, operatorilor sistemelor de distribuție și operatorului sistemului de transport, pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire, în baza criteriilor tehnice, economice și financiare”.

În perioada stării de urgenţă (17 martie-15 mai 2020), dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.