Banca Națională a Moldovei (BNM) va prezenta Parlamentului, până la 1 aprilie 2020, un raport privind legalitatea, modalitatea de repartizare și utilizare a creditelor de urgență acordate pentru ”Banca de Economii” SA, BC ”Banca Socială” SA și BC ”Unibank” SA.

Parlamentul a aprobat, astăzi, Hotărârea, prin care se propune modificarea Hotărârii adoptate în 2019 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare.

De menționat că în conformitate cu Hotărârea din 2019, Ministerul finanțelor urma să organizeze un audit privind legalitatea (inclusiv modalitatea) repartizării mijloacelor financiare alocate, în calitate de credite de urgență, de către Banca Națională a Moldovei pentru „Banca de Economii” SA, BC „Unibank” SA și BC „Banca Socială” SA, în perioada 2014–2015.

Autorul proiectului – deputatul Vladimir Golovatiuc - argumentează că, deoarece activitatea BNM și a băncilor comerciale nu poate fi supusă controlului din partea Ministerului de finanțe, raportul respectiv urmează a fi prezentat de însuși BNM.

De menționat că auditul extern la BNM poate fi efectuat de către Curtea de Conturi sau o organizație de audit extern, independentă care trebuie să întrunească un șir de condiții prevăzute de Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei.