Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei din România anunţă lansarea unui nou program bilateral, România-Republica Moldova 2021-2027.

Prin Documentul Comun pentru programele NEXT (Joint Paper) emis de Comisia Europeană în luna ianuarie 2020 se recomandă concentrarea tematică a finanţării pe următoarele obiective:

- obiectivul de politică 4 (A smarter Europe and its neighbourhood) cu concentrare pe şomaj, educaţie, sănătate şi incluziune socială;

- obiectivul de politică 3 (A more connected Europe and its neighbourhood) cu concentrare pe infrastructură sustenabilă, inteligentă şi intermodală şi conectivitate digitală;

- obiectivul specific INTERREG 1 (A better cooperation governance for Europe and its neighbourhood) cu concentrare pe capacitate instituţională, societate civilă, minorităţi;

- obiectivul specific INTERREG 2 (A safer and more secure Europe and its neighbourhood) cu concentrare pe managementul frontierelor.

În perioada imediat următoare va demara procesul de programare prin constituirea unui comitet comun de programare, în cadrul căruia, în urma consultărilor şi analizelor se va lua decizia cu privire la obiectivele şi activităţile pentru care se va acorda finanţare.         

Amintim că în perioada 2014 – 2020, România cooperează cu Republica Moldova în cadrul unui program bilateral finanţat din Instrumentul European de Vecinătate (ENI): Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova. Aria eligibilă include judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi din România şi întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Programul are un buget total de 89,1 milioane euro (dintre care 81 milioane euro reprezintă fonduri ENI şi 8,1 milioane euro reprezintă cofinanţarea pe care trebuie să o asigure beneficiarii din ţările participante).

Autoritate de Management a Programului este în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. La Iaşi, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră funcţionează Secretariatul Tehnic Comun, cu un punct de lucru la Chişinău. Rolul de Autoritate Naţională în Republica Moldova este asigurat de către Ministerul Finanţelor.