Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunţă desfăşurarea vizitlelor fiscale săptămânale, având drept scop observarea directă a respectării legislaţiei în vigoare prin aplicarea echipamentului de casă şi de control la subdiviziunile acestora.

Pentru a stabili nivelul de conformare la legislaţie, pe parcursul lunii februarie, SFS va desfăşura acţiuni de control la contribuabilii monitorizaţi.

În acest context, autoritatea fiscală reaminteşte tuturor contribuabililor despre obligativitatea aplicării echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar şi îi îndeamnă să se conformeze voluntar la respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

Moldova 1