Hotărârea cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021 va fi publicat în numărul de vineri, 17 ianuarie al Monitorului Oficial, comunică MOLDPRES. Documentul prevede întreprinderea unui șir de pași ce ar permite punerea în aplicare a prevederilor cadrului normativ sectorial și, în condițiile disponibilității unui suport financiar adecvat, să asigure atingerea obiectivelor naționale stabilite pentru domeniul eficienței energetice.

Măsurile indicate în plan stabilesc: elaborarea și definitivarea cadrului normativ și de reglementare necesar, inclusiv a legislaţiei secundare aferente eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, și anume a metodologiei de calcul cuprinzătoare a performanţei energetice, stabilirea cerinţelor minime de performanţă energetică.

De asemenea este planificată în următorii ani consolidarea capacităţii instituţionale de implementare a  politicilor, elaborare și monitorizare a proiectelor de finanțare a eficienței energetice; mobilizarea resurselor financiare necesare întru susținerea proiectelor și măsurilor de eficientizare a consumului în toate sectoarele economiei naționale; îmbunătăţirea procesului de culegere şi analizare a datelor în vederea susţinerii procesului decizional şi elaborării unor politici eficiente.

Printre măsurile indicate în plan se numără şi dezvoltarea pieţei de servicii energetice prin aplicarea contractelor de performanţă energetică şi dezvoltarea companiilor de servicii energetice, precum şi demonstrarea rolului principal al autorităţilor publice şi creşterea eficienţei în utilizarea potenţialului natural de biomasă de care dispune ţara.