Fiecare a treia companie de stat din Republica Moldova înregistrează pierderi, iar situația se înrăutățește de la un an la altul. În anul 2018, ponderea întreprinderilor de stat care au fost pe profit s-a redus la 60% de la 62,6%, cifră înregistrată în 2017, a explicat în cadrul emisiunii „15 minute de realism economic” economista IDIS Viitorul, Diana Enachi.

Analiza activității economico-financiare arată că, profitul net obținut de companiile de stat s-a redus de aproximativ 10 ori. Dacă, în anul 2017, per ansamblu a fost obținut un profit de 148,9 milioane lei, atunci în 2018, profitul net contabilizat a fost de doar 15,9 milioane lei.

Companiile de stat înregistrează o rentabilitate economică de 0,23%, altfel spus, la fiecare leu investit a fost obținut un profit de 23 de bani. Rentabilitatea financiară a constituit în 2018 -  0,1% sau la fiecare leu capital propriu a fost obținut 10 bani profit net.

În topul companiilor care înregistrează pierderi sunt: Calea Ferată din Moldova – 73,1 milioane lei, Aeroportul Internațional Mărculești – 19,9 milioane lei, Editura Universul – 9,6 milioane lei, și Protecția Solului și Îmbunătățiri funciare – 4,0 milioane lei. La polul opus, cele mai mari profituri le contabilizează Moldelectrica – 28,6 milioane lei , Posta Moldovei – 19,6 milioane lei, Fabrica de sticlă din Chișinău – 12,6 milioane lei și Nodul Hidroenergetic Costești  - 12,4 milioane lei.

„Un risc pe termen mediu reprezintă acumularea de pierderi şi de arierate la companiile în care statul este acţionar. În cazul în care acestea nu reuşesc să acopere pierderile financiare, datoriile și, respectiv, să îşi eficientizeze activitatea, Guvernul este obligat să intervină cu resurse publice, ceea ce poate conduce la deteriorarea situaţiei finanţelor publice (creşterea deficitului bugetar). La sfârșitul anului 2018 creanțele companiilor de stat însumau 6 miliarde lei, dintre care 2,4 miliarde acumulate doar în anul 2018, restul fiind datorii pe termen lung”, a opinat Diana Enachi.

În Registrul patrimoniului public ținut de Agenția Proprietății Publice de avem circa 220 companii de sat și 86 societăți comerciale cu capital de stat, dintre care 63 – dețin capital integral sau majoritar de stat.

Economista a concluzionat că deși, per ansamblu, întreprinderile de stat înregistrează o rentabilitate satisfăcătoare, sunt în șir de întreprinderi ale căror active nete sunt mult mai mici față de capitalul social, iar datoriile depășesc activele acestora. Este necesară o analiză a situației economico-financiare a fiecărei companii și oportunitatea menținerii de către stat sau privatizări entităților care nu reușesc să găsească soluții pentru eficientizarea activității economice, să genereze venituri pentru acoperirea datorilor acumulate și să asigure servicii de calitate pentru cetățeni. Este demonstrat că privații au o responsabilitate și un interes mai mare, fapt transpus în eficientă și eficacitate. Or, statul trebuie să păstreze în gestiune doar întrepriderile de importanță strategică, sectoare cu monopoluri naturale.

realitatea.md