Ministerul Economiei a elaborat un proiect de modificare și completare a Legii privind societățile cu răspundere limitată. Amendamentele propuse vizează reglementarea dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra unei părți sociale în SRL, în ipoteza în care calitatea de asociat a dobânditorului părții sociale poate fi refuzată de asociații SRL,

Curtea Constituțională, care a examinat reglementările existente în acest sens, a menționat că pot exista situații în care calitatea de nou asociat a dobânditorului să fie refuzată de asociații SRL. Acesta, având în vedere, că formarea și activitatea societății cu răspundere limitată se bazează pe voința și încrederea reciprocă a asociaților. Refuzul însă nu trebuie să afecteze drepturile patrimoniale ale dobânditorului părții sociale, acesta fiind îndreptățit să primească echivalentul valoric al respectivei părți sociale, transmite IPN.

Astfel, proiectul de lege propus de Ministerul Economiei prevede că pentru înregistrarea în Registrul de Stat al persoanelor juridice a modificărilor privind dobândirea părții sociale dobânditorul va prezenta la Camera Înregistrării de Stat actul juridic de înstrăinare, autentificat notarial, dar fără a fi necesar de prezentat actul de constituire modificat al SRL și hotărârea adunării generale a asociaților în acest sens.

Cu alte cuvinte, Ministerul Economiei, prin proiectul dat își propune să asigure protejarea drepturilor asociaților SRL, dar și pe cele ale dobânditorului, oferindu-i acestuia posibilitatea de a solicita echivalentul valoric al cotei părți, fără prea multe bariere birocratice. Inclusiv, fără decizia adunării generale a asociaților SRL și modificările operate „în actul de constituire a SRL", sintagmă declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională.

Proiectul urmează să fie examinat și aprobat de Guvern și votat de Parlament.