Cheltuielile municipiului Chișinău în ultimii trei ani a crescut cu circa 1 miliard de lei. Evoluția cheltuielilor bugetului capitalei pentru anii 2017-2020 este prezentată în Nota informativă a Proiectului Bugetului pentru anul 2020 care va fi dezbătut joi, 19 decembrie, de către Consiliul municipal Chișinău.

Astfel, în anul 2017 cheltuielile autorităților capitalei au constituit 3,775 miliarde lei, în timp ce în anul 2018 – 4,049 miliarde de lei. Anul curent cheltuielile preconizate constituie 4,23 miliarde de lei.

Pentru anul 2020, autoritățile propun cheltuieli în mărime de 4,628 miliarde de lei.

Devierea cheltuielilor în 2020 față de 2017 constituie 853,3 milioane de lei.

De precizat că pentru anul 2020, ponderea majoră în totalul cheltuielilor bugetului municipal  propuse o deţin cheltuielile de ordin social – 67,4% sau în valoare nominală  în sumă de 3,117 miliarde de lei (grupele principale de cheltuieli: învăţământul, cultura, ocrotirea sănătăţii, protecția socială).