Modificarea Legii privind finanțele publice locale va consolida autonomia financiară a Administrațiilor Publice Locale (APL) prin creșterea veniturilor în bugetele acestora și va contribui la îmbunătățirea situației social-economice în teritorii.

Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, recent raportul la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind finanțele publice locale, pentru lectura a doua.

Prin proiectul de lege în cauză se propune modificarea mărimii defalcărilor de la impozitul pe venit al persoanelor fizice pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale și anume: 100% - pentru bugetele satelor și comunelor, ale orașelor și municipiilor și 50% - pentru bugetele municipiilor-reședință de raion și municipiile Chișinău și Bălți.

De asemenea, proiectul prevede instituirea unei surse noi de formare a veniturilor generale ale bugetelor satelor (comunelor), orașelor (municipiilor) - atribuirea a 50 la sută din veniturile colectate din impozitul pe venit al persoanelor juridice. Suplimentar la scopul de bază de a spori veniturile în bugetele locale, această inițiativă are menirea să motiveze APL să se implice mai activ în dezvoltarea și extinderea activităților economice în localitățile respective.

Legea modificată privind finanțele publice va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, fiind în corespundere cu proiectul Bugetului de stat pentru anul viitor.