Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va acorda R. Moldova un grant în valoare de până la 39,94 mln euro pentru implementarea proiectului de interconectare a rețelelor de energie electrică cu România. Comisia politică externă și integrare europeană va propune plenului Parlamentului ratificarea Acordului de grant dintre R. Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Acordul va facilita implementare proiectului de interconexiune a sistemului electroenergetic al R. Moldova cu cel al României, lucru care va permite crearea unei piețe de energie electrică transparentă și competitivă în R. Moldova și integrarea acesteia cu piața regională de energie electrică a UE.

Scopul proiectului rezidă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre R. Moldova și România. Este vorba despre construcția unei stații back-to-back în Vulcănești, a unei linii de transport de 400 KV între Vulcănești și Chișinău, precum și extinderea stațiilor de transformare din Chișinău și Vulcănești.

Acordul de grant dintre R. Moldova, Întreprinderea de Stat ”Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre R. Moldova și România, faza I” a fost semnat la 26 septembrie 2019. Termenul de valabilitate a acordului de grant este 21 iunie 2025.

Un al sprijin financiar pe care îl va primi R. Moldova este de circa 61 mln euro de la Banca Mondială pentru dezvoltarea sistemului electroenergetic. Ca și cel anterior, Comisia politică externă și integrare europeană va propune plenului Parlamentului ratificarea Acordului de finanțare dintre R. Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare.

Acordul de finanțare are drept scop asistarea statului nostru în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre R.Moldova și România. Împrumutul în valoare de 61 mln euro, oferit de Banca Mondială, va fi utilizat pentru extinderea stației din Vulcănești, modernizarea stației din Chișinău și construcția liniei electrice aeriene Vulcănești – Chișinău. De asemenea, urmează a fi construit un nou sediu pentru Moldelectrica, inclusiv un centru nou de dispecerat, să fie modernizat sistemul de management electric, precum și să fie instalat un nou sistem de management al contorizării.

Ministerul economiei și infrastructurii va asigura supravegherea și responsabilitatea generală pentru implementarea proiectului. Acordul de finanțare a fost semnat la Chișinău, pe data de 26 septembrie 2019.