Comisia economie, buget și finanțe a susținut raportul pe marginea proiectului politicii fiscale și vamale pe termen mediu, care urmărește obiectivele unei legislații fiscale și vamale favorabile dezvoltării economice și consolidării veniturilor bugetare.

Primul obiectiv – asigurarea unei legislații fiscale și vamale favorabile dezvoltării economice – urmează a fi realizat prin aplicarea următoarelor măsuri:  

- permiterea spre deducere a oricăror plăți efectuate salariaților sau în folosul acestora, din care au fost reținute impozite salariale;
- permiterea spre deducere a datoriilor în valoarea de până la 1000 de lei al căror termen de scadența a expirat de 3 ani;
- aplicarea facilităților acordate salariaților pentru hrana și transport organizat și asupra zilierilor;
- diminuarea impozitului aplicat donațiilor de la 12% (includerea în venitul donatorului) la 6% (reținerea finală). Modificarea tratamentului fiscal pentru bunurile donate prin includerea normei de majorare a veniturilor în cazul efectuării donației de agenții economici;
- substituirea bazei impozabile aferente regimului agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO)  din venitul operațional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri (subvenții, dobânzi, etc);
- modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate la data de 25 a lunii următoare celei de efectuare a importului sau de achitare;
- modificarea termenului de achitare a accizelor cu stabilirea termenului de 25 a lunii următoare celei în care a fost scoasă marfa accizată din antrepozit;
- unificarea termenului de declarare și achitare a impozitului pe bunuri imobiliare fiind stabilită data de 25 septembrie;
- anularea obligației de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale;
- aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, la plasarea în regim de perfecționare activă a mărfurilor supuse accizelor, produselor zootehnice (carne), etc.;
- extinderea, cu 1 an, a scutirii de impozitul pe venit a dobânzilor bancare a persoanelor fizice;
- scutirea de TVA fără drept de deducere la importul și/sau achiziția a materiei prime, articole utilizate la producerea tractoarelor și tehnicii agricole;
- scutirea de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor exportate prin trimiteri poștale a căror valoare nu depășesc 1 000 euro;
- abrogarea normei de limitare a deducerii în sumă de 200 000 lei pentru autoturismele procurate de agenții economici care nu sunt utilizate în procesul de producție și prestare a serviciilor;
- extinderea dreptului de aplicare a regimului de deducere a amortizării în scopuri fiscale pentru activele imobilizate.

Cel de-al doilea obiectiv – de consolidare a veniturilor bugetare – urmează a fi realizat prin implementarea următoarelor măsuri: 

- extinderea aplicării progresive a taxei la valoarea autoturismelor importate;
- aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili;
- aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către populație și crearea unui cadrul legal de achitare a impozitelor și taxelor;
- perfecționarea taxei pentru apă prin stabilirea obligației de achitare a taxei respective pentru subiecții care vor îmbutelia apa.

Respectivul proiect de lege a fost elaborat de Ministerul Finanțelor în baza propunerilor recepționate de la mediul de afaceri, autorități, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal.