Impozitul pe avere se aplică asupra proprietății persoanelor fizice sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), a căror totalitate întruneşte, cumulativ, următoarele condiții:

• valoarea estimată totală constituie 1,5 mil. lei şi mai mult
• suprafața totală constituie 120 m2 şi mai mult.


Contribuabilii care au fost identificați, la situația din 1 noiembrie 2019, în calitate de subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere, sunt informați, prin intermediul avizelor de plată, despre suma impozitului ce urmează a fi achitată.

Concomitent, informăm că Serviciul Fiscal de Stat a finisat procesul de înmânare a avizelor de plată și îndeamnă contribuabilii să achite la buget suma impozitului pe avere până la data-limită.

Menționăm că, în cazul în care impozitul pe avere nu va fi achitat până la 25 decembrie 2019, pentru fiecare zi de neachitare se va aplica majorarea de întârziere (penalitatea) în mărime de 0,0329 % per zi.

Pentru informații suplimentare, contactați Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525, apel gratuit.