Parlamentul va modifica Legea privind finanțele publice locale. Comisia administrație publică a aprobat, în ședința de astăzi, corapoarte la două proiecte de lege, analoage, pentru modificarea acesteia. Primul proiect propune includerea defalcărilor impozitului pe venit al persoanelor fizice la locul de domiciliu, ceea ce va permite, în opinia autorilor, creșterea veniturilor bugetelor locale.

”Va fi un impuls de creștere, în special pentru comunitățile rurale, și de sporire a motivației Administrației Publice Locale de a dezvolta mediul de afaceri și de a atrage investiții”, argumentează autorii.

De asemenea, volumul total colectat al impozitului pe venit al persoanelor fizice din sate și orașe cu excepția orașelor reședință de raion se propune a fi majorat de la 75% la 100%, iar din orașe reședință de raion – de la 20% la 50%.

Proiectul mai prevede includerea defalcărilor în bugetele locale a impozitului pe venit al persoanelor juridice în volum de 50% colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective.

Tot în ședința de astăzi a Comisiei administrație publică, a fost prezentat coraportul la un proiect de alternativă pentru modificarea Legii privind finanțele publice locale.

Acesta, de asemenea, prevede stabilirea a două cote ale defalcărilor din impozitul pe venit al persoanelor fizice, colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective. Prima cotă, pentru bugetele satelor și comunelor, precum și ale orașelor și municipiilor, cu excepția municipiilor-reședință de raion, se propune a fi stabilită în mărime de 100%. Cea de-a două cotă, pentru bugetele municipiilor-reședință de raion și municipiile Chișinău și Bălți, va constitui 50%.

O altă prevedere rezidă în atribuirea a 50 la sută din veniturile colectate din impozitul pe venit al persoanelor juridice în calitate de defalcări pentru bugetele locale, inclusiv 25 la sută - pentru bugetele autorităților publice locale de nivelul I și al bugetelor municipiilor Chișinău și Bălți și 25 la sută – pentru formarea fondului de echilibrare a bugetelor unităților teritorial-administrative.

Se estimează că proiectul de lege propus va contribui la majorarea veniturilor autorităților publice locale cu peste 1,9 miliarde de lei prin redistribuirea acestora în cadrul bugetului de stat.

Cele două proiecte vor fi comasate, deoarece urmăresc același obiectiv – creșterea veniturilor în bugetele locale printr-o nouă distribuire a impozitelor achitate de persoanele fizice și juridice.