Rambursările totale cumulative la creditul de urgență la, 31 octombrie 2019, au constituit 2 368,4 milioane de lei. Banca Națională a compilat datele pentru luna octombrie ale Băncii de Economii SA, BC „Unibank” SA și BC „Banca Socială” SA privind încasările acestor bănci în proces de lichidare și achitările efectuate către Ministerul Finanțelor. Potrivit datelor BNM, anul trecut, la aceeași dată, suma respectivă a fost de 1 713,4 milioane de lei, transmite IPN.

Procesul de lichidare a băncilor menționate este supravegheat de Banca Națională, care urmărește ca acestea să valorifice activele disponibile în termene restrânse și să obțină contravaloarea lor maximă. BNM menționează într-un comunicat de presă că manifestă deschidere maximă în conlucrarea cu organele de anchetă oferind materialele necesare pentru investigarea circumstanțelor aferente fraudei bancare, în susținerea mersului anchetei, ale căror rezultate se așteaptă.  BNM sprijină efortul de recuperare a mijloacelor bănești sustrase și de tragere la răspundere a persoanelor vinovate.

Banca Națională este angajată într-un proces amplu de reformare a sectorului bancar pentru a nu admite asemenea fraude în viitor. În acest sens, au fost și sunt în continuare întreprinse multiple măsuri, printre care monitorizarea continuă a calității acționariatului băncilor și îngrădirea accesului în sistem a acționarilor neconformi, precum și implementarea celor mai bune practici ale guvernării corporative cu responsabilizarea personală a conducătorilor băncilor. De asemenea, este vorba despre modificarea regimului expunerilor mari pentru a nu permite plasamente exagerate la alte bănci și limitarea normelor expunerilor fată de persoanele afiliate băncilor.

BNM mai menționează că în acest sens și punerea în aplicare a unui cadru modern de reglementare și a unui proces de supraveghere bazată pe risc, care să permită depistarea timpurie a deficiențelor și a riscurilor băncilor, implementarea registrului de credit care impune raportarea zilnică a creditelor mai mari de 1% de capital chiar de la etapa depunerii cererii etc. În același timp, au fost introduse instrumente noi, de intervenție timpurie și rezoluție bancară, care permit salvgardarea instituțiilor bancare de la etape mai timpurii de manifestare a problemelor fără apel la banii publici.

Totodată, au fost revizuite cerințele calitative și cantitative față de capitalul băncilor, introduse instrumente menite să sporească stabilitatea financiară a întregului sistem bancar și a fost promovată majorarea plafonului de garantare a depozitelor pană la 50 de mii de lei.