Compania „Metalferos” anunță concurs cu privire la ocuparea funcției de director general al întreprinderii. Potrivit unui anunț al companiei, concursul va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Metalferos”, aprobat prin decizia Consiliului societății, cu nr. 1 din 28.10.2019.

Astfel, cerințele generale față de candidați sunt următoarele:

- cunoaște limba română;
- deține studii superioare sau echivalentul lor;
- a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
- cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională;
- nu a împlinit și nu va împlini în următorii 3 ani vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
- nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este de 14 noiembrie, ora 14.00.

Candidatul, selectat de către consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de până la 3 ani.

Mai multe detalii pot fi găsite AICI.

Amintim că la mijlocul lunii septembrie la Metalferos au avut loc percheziții. Administrația întreprinderii a fost acuzată de spălarea banilor și falsificarea documentelor.

Detalii: Percheziții la Metalferos // Administrația, acuzată de spălarea banilor și falsificarea documentelor