Ministerul Finanțelor a lansat pentru consultări publice „Obietivele politicii fiscale și vamale pentru anii 2020-2022” prin care sunt propuse mai multe măsuri fiscale. Expertul Sergiu Gaibu susține că este salutabil faptul că Ministerul Finanțelor a inițiat consultări privind planurile pe termen mediu a unor concepte care sunt în stadiu incipient de elaborare, astfel acestea pot fi îmbunătățite.

„Astfel se acordă suficient timp pentru dezbateri multilaterale și propuneri din partea părților interesate. Sunt foarte binevenite măsurile ce țin de relaxarea termenilor de achitare a unor categorii de taxe fiscale și a accizelor, după cum și termenilor de achitare a TVA, astfel reducând presiunea de pe business de a achita taxele înainte de a efectua vânzările de producție. Anularea registrului electronic al facturilor fiscale este o altă măsură de relaxare și confort pentru agenții economici în privința comerțului intern”, susține Gaibu. 

Expertul mai precizează că foarte importantă inițiativă este conceptul de creare a comisiei de contestare fiscală și vamală.

„La momentul actual afară de petiții care rămân fără răspuns sau apelarea la judecată care ar trebui să fie cu titlu de excepție, alte instrumente de soluționare a problemelor agenților economici nu există. O astfel de comisie care să examineze rapid respectarea prevederilor de către funcționarii publici și care ar asigura: 1. Anularea prescripțiilor abuzive și pedepsirea funcționarilor care au utilizat prevederile legii în mod abuziv. 2. Impunerea unor proceduri ajustate care să fie urmate de funcționarii publici, astfel încât incidente similare să fie prevenite și neadmise în viitor, creându-se astfel memorie instituțională cu bune practici și procese pentru funcționarii publici”, susține Sergiu Gaibu.

Alte măsuri propuse de Ministerul de Finanțe țin de creșterea autonomiei financiare a bugetelor locale.

„Acestea sunt insuficiente pentru a asigura autonomia bugetară, dar sunt primii pași în această direcție, care este absolut necesară pentru democratizarea țării. O serie de concepte sunt la etapă incipientă și necesită completări și revizuiri, dar anume un astfel de proces de comunicare cu publicul larg de la apariția ideilor și până la versiunea finală de proiect trebuie să aibă loc constant”, precizează expertul. 

Vedeți mai jos conceptul Ministerului de Finanțe: