În perioada 01.01.2016-31.12.2016, Banca Națională a Moldovei a efectuat în total 595 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare. În urma verificărilor BNM a retras 3 licențe de activitate a suspendat activitatea pentru 29 de schimburi valutare, a aplicat 5 amenzi și a eliberat 60 de avertismente.

În urma controalelor efectuate în perioada menționată, la 97 (16,30 %) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:

  • raportarea cu erori/neraportarea la Banca Națională a Moldovei/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
  • neaplicarea mașinilor de casă și control;
  • neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
  • lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
  • neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Urmare constatării încălcărilor menționate mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar următoarele sancțiuni:

  • 3 retrageri a licenței de activitate;
  • 29 suspendări de activitate;
  • 5 amenzi;
  • 60 avertismente.

Informația privind suspendarea /retragerea de către Banca Națională a Moldovei a licențelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate, este publicată și actualizată permanent pe pagina-web a Băncii Naționale a Moldovei.

Banca Națională a Moldovei va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară și aplicarea măsurilor corespunzătoare în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.