Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis prelungirea, până la data de 20 ianuarie 2020, a mandatelor administratorilor temporari ai BC „Moldindconbank” S.A.

Administratorii temporari își exercită mandatul în cadrul intervenției timpurii instituite anterior la BC „Moldindconbank” S.A.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.