Conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a avut o întrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Dereck J. Hogan.

Principalele subiecte din agenda de discuții au fost securitatea energetică a Republicii Moldova, situația generală în sectorul energetic, construcția gazoductului Chișinău – Ungheni, diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică și gaze naturale, precum și identificarea unor soluții fezabile pentru piața Republicii Moldova.

Directorul General al ANRE, Veaceslav Untila a menționat că în prezent țara noastră este dependentă de importul resursele energetice. Din aceste considerente, conducerea ANRE depune eforturi considerabile pentru consolidarea cadrului juridic și metodologic în domeniul de reglementare prin preluarea celor mai bune practici europene în domeniu, cu asistența experților Comunității Energetice, conform prevederilor AQUI-lui comunitar în  domeniul energetic.  Astfel, ANRE dorește crearea condițiilor de activitate pe piețele energetice bazate pe transparență, competitivitate și posibilitatea implicării în domeniul dat a altor actori.  

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Dereck J. Hogan a fost interesat să afle mai multă informație despre structura sistemului energetic din Republica Moldova.

Un alt subiect de discuție a fost realizarea angajamentelor asumate de Republica Moldova privind implementarea Pachetului Energetic III și restructurarea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale, aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale în 2020, tarifele și evoluția prețului de achiziție a gazelor naturale din Federația Rusă și posibilele căi de import.

Referitor la energia regenerabilă, cei prezenți au menționat că, Consiliul de Administrație al ANRE a adoptat un șir de acte normative privind producătorul eligibil și evaluarea posibilelor tarife de producere a energiei electrice în funcție de tehnologia sursei regenerabile. Acestea vor fi examinate și aprobate până la sfârșitul anului 2019 și vor servi drept reper pentru licitațiile organizate de Guvernul Republicii Moldova.

În finalul discuțiilor oficialii au convenit asupra continuării dialogului la nivel de experți.