Într-un raport publicat astăzi, Consiliul Europei, prin organismul anti-spălare de bani - MONEYVAL solicită autorităților moldovenești să folosească pe deplin și în mod constant cadrul legislativ pentru a combate spălarea banilor și pentru a spori eficacitatea confiscării încasărilor, în special în ceea ce privește confiscarea extinsă.

Raportul face o evaluare cuprinzătoare a eficienței sistemului de combatere a spălării banilor din Republica Moldova și combaterea finanțării sistemului terorismului (AML / CFT) și a respectării acestuia cu Recomandările Grupului de Acțiune Financiară (FATF).

Moldova se confruntă cu diverse amenințări de spălare de bani (ML) care provin în principal din corupție, evaziune fiscală și contrabandă comise intern și trafic de droguri și de persoane pentru infracțiuni comise în afara țării. Autoritățile publice relevante și sectorul privat au contribuit la dezvoltarea unei evaluări naționale a riscurilor (ANR) în 2017. MONEYVAL concluzionează că, deși acest ANR nu explorează separat riscurile asociate grupurilor de criminalitate organizată, organizațiilor non-profit și toate aspectele finanțării. a terorismului (FT), acesta este încă destul de cuprinzător și acoperă o gamă largă de subiecte. În plus, subliniază faptul că comunicarea rezultatelor ANR de către supraveghetorii nefinanciari către entitățile raportoare poate fi îmbunătățită în continuare.

Numărul cazurilor de ML investigate a fluctuat în perioada analizată datorită impactului celor două cazuri la nivel înalt identificate de autoritățile moldovenești („Spălarea globală” și „Frauda bancară”), cu o tendință globală în creștere a condamnărilor. Un spectru larg de investigații și acțiuni în domeniul ML sunt efectuate, inclusiv cazuri autonome de ML și de predicate străine, în care sunt folosite tehnici speciale de investigare. Au apărut investigații financiare paralele în cazurile generatoare de venituri. Cu toate acestea, doar un număr limitat de investigații a condus la urmărirea penală.

Autoritățile moldovenești au adoptat și implementat mai multe documente strategice, ceea ce demonstrează că lipsirea infractorilor de produsele infracționale este un obiectiv de politică. Autoritățile au putut să valideze diverse forme de confiscări, inclusiv instrumente, încasări străine, valoare echivalentă și încasări localizate în străinătate. Cu toate acestea, cifrele privind numărul și valoarea activelor confiscate rămân scăzute și nu par să corespundă cu amploarea criminalității generatoare de încasări în țară.

ANR recunoaște amenințarea de finanțare a terorismului ca fiind scăzută și nu au fost găsite dovezi care sugerează altfel. Au fost două investigații FT. Deoarece nu s-a putut dovedi niciun aspect de FT, nu s-a ajuns la urmărire sau condamnare pentru această infracțiune specifică, care este în concordanță cu profilul de risc al țării.

Raportul reflectă, de asemenea, că Moldova nu a făcut nicio desemnare de sancțiuni financiare în conformitate cu Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și nu a solicitat altor țări să dea efect acțiunilor inițiate în cadrul mecanismelor de înghețare, întrucât nu au existat cazuri care să îndeplinească criteriile de desemnare. De asemenea, observă că măsurile de prevenire și combatere a proliferării armelor de distrugere în masă nu sunt pe deplin eficiente și că cadrul legal al acestora trebuie îmbunătățit.

Moldova are un cadru robust de autorizare. Cu toate acestea, birourile de microfinanțare și de schimb valutar (sectoare cu risc mai mic) au fost doar recent supuse cerințelor de autorizare. MONEYVAL constată că supraveghetorii instituțiilor financiare au un nivel adecvat de înțelegere a riscurilor ML pentru majoritatea sectoarelor pe care le supraveghează și efectuează monitorizarea și supravegherea AML / CFT pe o bază sensibilă la riscuri. Cu toate acestea, supravegherea întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate este un domeniu de îmbunătățire.

În cele din urmă, MONEYVAL recunoaște că Moldova are un cadru juridic și procedural solid pentru schimbul de informații cu partenerii străini într-un mod cuprinzător, proactiv și oportun, atât la cerere, cât și în mod spontan, și în conformitate cu profilul său de risc. Moldova caută în mod activ cooperarea internațională din partea altor state, ceea ce a dus la condamnări și confiscarea și confiscarea produselor infracțiunii.

Pe baza rezultatelor evaluării sale, MONEYVAL a decis să aplice procedura de monitorizare îmbunătățită și a invitat Moldova să prezinte un raport în 2021.

Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor anti-spălare de bani și finanțarea terorismului (MONEYVAL) este un organism de monitorizare al Consiliului Europei însărcinat cu evaluarea respectării standardelor internaționale principale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismul și eficacitatea punerii în aplicare a acestora, precum și sarcina de a face recomandări autorităților naționale cu privire la îmbunătățirea necesară