Banca Națională a Moldovei poate acorda asistență de lichiditate, în situații de urgență, băncilor solvabile și viabile, care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate. O prevedere în acest sens se regăsește într-un proiect de modificare a unor acte normative, aprobat de Guvern, transmite IPN.

Documentul stabilește că asistența de lichiditate urmează a fi oferită de către BNM, fiind garantată de activele băncii în cauză sau cu garanții de stat. Pentru asistența de lichiditate garantată cu valori mobiliare de stat sau cu garanții de stat, condițiile de acordare se aprobă în prealabil de Ministerul Finanțelor.

BNM urmează să elaboreze un regulament privind condițiile de acordare a asistenței de lichiditate în situații de urgență. Prin acesta, va fi asigurată transparența în stabilirea procedurii de acordare a asistenței de lichiditate și a realizării obiectivului fundamental, care este menținerea stabilității sistemului financiar-bancar și al activităților de gestiune a datoriei de stat pe termen mediu.