Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă lansează programe de subvenţionare a angajatorilor cu scopul angajării şi reintegrării persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piaţa muncii.

Programul I. Subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri din grupurile vulnerabile 

Agenţii economici care vor angaja persoane cu dizabilităţi, persoane eliberate din locurile de detenţie, victime ale traficului de fiinţe umane, victime ale violenţei în familie sau persoane care luptă cu consumul de substanţe stupefiante ori psihotrope vor beneficia de subvenţii lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare şomer angajat. 

Subvenţia se acordă în scopul compensării parţiale a salariului şomerului angajat.
 
Programul II. Subvenţionarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi
Agenţii economici care vor crea sau adapta un loc de muncă pentru persoane cu dizabilităţi  şi vor angaja şomeri din categoria dată la aceste locuri de muncă, vor beneficia de compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenţiei nu poate depăşi cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.
 
Angajatorii care sunt interesaţi să beneficieze de subvenţii în condiţiile art. 36 şi art. 38 din Legea 105/2018, se pot adresa la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (STOFM) pilot: Bălţi, Cahul, Cantemir, Chişinău, Hînceşti, Orhei şi Străşeni, în a cărei rază îşi desfăşoară activitatea.
Adresele şi datele de contact ale STOFM: http://anofm.md/network/agency
 
Pentru a beneficia de subvenţii angajatorii trebuie să întrunească următoarele criterii generale :
- sunt înregistraţi în Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;
- nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
- nu au datorii faţă de bugetul public naţional pentru anul precedent;
- nu au datorii faţă de salariaţi pentru anul precedent.
 
Pentru mai multe detalii, puteţi accesa acest link.

TVR Moldova