Investițiile din Uniunea Europeană, Turkmenistan, Turcia și România au făcut ca Găgăuzia să se află într-un boom economic, cel puțin așa arată statisticile pe ultimii 4 ani. Autonomia găgăuză a simțit un avânt economic, caracterizat printr-o creștere economică importantă, creșterea investițiilor străine, dezvoltarea industriei și apariția a câteva mii locuri de muncă. Datorită investițiilor străine, în UTA Găgăuzia, nivelul de trai este din ce în ce mai ridicat, fiind reparate drumurile, rețelele de aprovizionare cu apă, grădinițele, școlile și instituțiile culturale.

Găgăuzia are tot mai mulți bani.

În urma analizei datelor statistice, observăm că, în perioada 2015-2018, bugetul autonomiei a crescut de 1,6 ori, de la 518,4 mln (în 2015) lei la 826,4 mln lei (în 2018). Creșterea semnificatică a bugetului se datorează și unei creșteri importante a propriilor venituri, care s-au majorat de la 213,1 lei, în 2015, la 409,2 mln lei, în 2018, dar și a investițiilor străine, care constituie astăzi circa 30 % din bugetul anual a UTA Găgăuzia. Tot în această perioadă, datoriile regiunii au scăzut cu 21,1% (de la 26,0 milioane lei la 20,5 milioane de lei).

De la o regiune agrară, la una industrial-agrară.

Acest avânt economic, se datorează și unei creșteri a producției industriale, care în perioada 2015-2018 a constituit 54,5% (de la 1058,3 milioane de lei în 2015 la 1634,6 milioane de lei în 2018) și astfel, producția industrială a depășit producția agricolă. În această perioadă, Găgăuzia a simțit și o creșterea a volumul investițiilor de capital de 10,3 ori (de la 14,6 milioane lei la 150,8 milioane lei), iar investițiile în imobile, terenuri, transport, mașini și echipamente, au crescut cu 51,1% (de la 442,2 milioane de lei în 2015 la 668,1 milioane de lei în 2018).

Tot mai mulți bani pentru afaceri.

În 2017, a început să funcționeze Fondul de Sprijin pentru Antreprenoriat din Găgăuzia, care a avut inițial un buget de 400 mii lei. În anul 2018, bugetul Fondului a crescut până la 5 milioane de lei, majoritatea fiind destinate susținerii întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul unui program de granturi pentru 19 agenți economici în valoare de 3,5 milioane lei. În 2019, bugetul Fondului a ajuns până la 15 milioane de lei, și include 10 domenii de sprijin financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii din autonomia găgăuză.

UE dezvoltă businessul găgăuz.

În sprijinul mediului de afaceri găgăuz, a venit și Uniunea Europeană, care a lansat programul SARD, pentru susținerea dezvoltării agriculturii și a zonelor rurale din UTA Găgăuzia și din regiunea Taraclia. În cadrul programului SARD, a fost implementat un program de granturi pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii, precum și întreprinderile nou înființate, alocându-se o suma totală de peste 6 milioane de lei. Până la acest moment au fost finanțate deja 26 de astfel de afaceri.

Vânzări industriale de peste 1 mlrd de lei.

În această perioadă, dezvoltarea Zonei economice libere „Valkaneș”, a simțit și ea un avânt puternic. La sfârșitul anului 2018, cei 28 de rezidenți ai zonei libere, aveau deja peste 500 de angajați. ZEL „Valkaneș” a avut, în perioada 2015-2018, un volumul al investițiilor de 4,8 milioane USD și un volumul al vânzărilor ce a atins valoarea de 1,2 miliarde lei.

În cadrul ZEL "Valkane", își desfășoară activitatea două parcuri industriale în mun. Comrat și mun. Ceadîr-Lunga. În subzona Comrat, în 2018, erau înregistrate 5 companii, care ofereau 1178 de locuri de muncă. Subzona Ceadîr-Lunga, se află la prima etapă de dezvoltare a infrastructurii și a fost deja elaborat un plan de dezvoltare, cu sprijinul Agenției Germane pentru Cooperare Internațională GIZ, pentru care, în 2019, au fost alocate 5 milioane de lei din bugetul Găgăuziei.

Vâzările în UE cresc, iar în CSI scad.

UE a devenit cea mai importantă piață de desfacere pentru produsele găgăuzești. Așa se face că, în ultimii ani, exporturile din autonomie către Uniunea Europeană, au depăși exporturile în spațiul CSI. Așadar, în anul 2018, 42% din produsele găgăuze au fost vândute pe piața UE, 30,6% pe cea din CSI și 27,5% a ajuns în alte state.

Bani europeni pentru dezvoltarea infrastructurii.

Datorită programul SARD au fost elaborate proiecte de dezvoltare a infrastructurii din UTA Găgăuzia, proiecte care au acoperit 25 de localități, ce au beneficiat de alimentare cu apă și canalizare, repararea instalațiilor sociale, iluminatul stradal, infrastructura rutieră și ecologia. Suma totală a proiectului este de aproximativ 62 milioane de lei. În urma implementării proiectului SLPA, lansat la mijlocul anului 2018, au fost oferite granturi mici pentru dezvoltarea infrastructuri. Asfel, au fost implementate 20 de proiecte în sumă totală de aproape 49 milioane lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 23 milioane de lei. În total, în Găgăuzia, în perioada 2016-2018 au fost implementate 186 de proiecte cu un buget total de 393,6 milioane lei, banii venind din granturi, sponsori, programe internaționale.

Investiții majore în infrastructură.

Investiții majore au fost făcute și în dezvoltarea infrastructurii autonomiei, fiind întocmite lucrări de reparare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și construcția puțurilor arteziene în 20 de localități. În total, au fost construite 112,9 km de rețea de alimentare cu apă și 23.8 km de rețea de canalizare. Costurile acestor lucrări s-au ridicat la 43 de milioane de lei. De asemenea, în repararea și construcția bazelor sportive a fost investită suma de 7,1 milioane lei, iar din bani europeni, a fost construit un complex multifuncțional pentru sport și educație fizică în mun. Comrat (programul SARD). Alte investiții au mai fost făcute în reparația rețelelor de iluminatul stradal și construcția a 90,7 km noi de rețea. În perioada 2015-2018 au fost reparate 147,221 km de drum, investindu-se 14,7 milioane de lei, mai construindu-se 131 223 m2 de trotuar.  

Apariția noilor locuri de muncă.

În perioada 2015-2018 au fost deschise peste 2000 de locuri de muncă. Numai compania FUJIKURA a angajat peste 1.100 de persoane.  Incubatorul de afaceri Ceadîr-Lunga  a deschis peste 200 de noi locuri de muncă, iar întreprinderile din ZEL "Valkaneș" au deschis peste 100 de noi locuri de muncă. Implementarea programelor de granturi ale Comitetului Executiv și proiecte europene au dus la crearea a peste 150 de noi locuri de muncă.

Înființarea unor noi programe sociale.

Banii investiți de UE și Turcia în infrastructură, a permis autorităților din autonomie, să redirecționeze o parte din propriul buget în programe sociale. Începând cu anul 2016, în Găgăuzia, au fost înființare câteva programe sociale, ce au drept scop susținerea bătrânilor, familiilor cu mulți copii, dar și studeților. Astfel, au apărut fonduri pentru susținere în perioada rece a anului, îndemnizații de naștere (alta decât cea guvernamentală), oferirea gratuită a laptelui uscat pentru copiii în primul an, sprijinirea copiilor care au nevoie de servicii medicale speciale, burse pentru studenții de la Universitatea de Stat din Comrat, școli profesionale și colegii aflate în autonomie, granturi acordate studenților de la Universitatea Tehnică din Moldova, ajutoare acordate veteranilor, programul "Generație sănătoasă" privind alimentarea gratuită a elevilor din clasele 5-12. Pentru toate aceste programe, numai în anul 2018, au fost alocate 37178.2 mii de lei. Începând cu  anul 2019, au fost alocate subvenții, în valoare de 50 mii lei, ce vor fi acordate tinerilor medici și subvenții acordate familiilor tinere în proporție de până la 25% din suma creditului ipotecar, care participă la programul ILK EV.

Datorită unei administrări eficiente și a investițiilor străine, UTA Găgăuzia, a ajuns a doua regiune (după Chișinău) ca nivel de dezvoltare economică, ceea ce se simte și în viața cotidiană a locuitorilor din regiune. Astfel, în ciuda exodului masiv, regiunea a simțit o creștere a populației, iar grădinițele și școlile din autonomie, au devenit neîncăpătoare.