Banca Mondială (BM) va continua să ofere asistenţă Comisiei Naționale ale Pieței Financiare (CNPF) pentru reformarea sectorului asigurărilor în Moldova. Potrivit agenţiei INFOTAG, acest subiect a fost discutat la întrevederea conducerii CNPF cu experţii BM, aflaţi în vizită de lucru în Moldova până pe 13 iulie.

Noua șefă a echipei Băncii Mondiale responsabilă pentru Moldova, Sanja Madzarevic-Sujster, a menţionat că BM va ajuta la efectuarea unei expertize detaliate a solvabilității companiilor și garantarea conformității entităților de asigurare care nu sunt capitalizate.

„Suntem pregătiți să oferim asistență și pentru efectuarea unei analize a impactului asupra pieței de asigurări ca urmare a implementării noii legislații în domeniu”, a precizat ea.

Potrivit ei, experții Băncii Mondiale vor examina toate planurile de consolidare a reglementării și supravegherii nebancare și ulterior vor veni cu un set propuneri.

Președintele CNPF, Valeriu Chițan, a menţionat că una din cele mai mari provocări o reprezintă subcapitalizarea companiilor de asigurări, mai ales în contextul liberalizării tarifelor RCA, demarată la 1 iulie curent.

El a informat experții despre ultimele evoluții înregistrate pe piața financiară nebancară, inclusiv constrângerile și deficiențele persistente în sectoarele de asigurări și de creditare nebancară. În context, el a menționat definitivarea proiectelor noilor legi cu privire la asigurări și cu privire la asigurările de răspundere civilă auto, precum și a amendamentelor la legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară, care urmează a fi supuse consultărilor publice și ulterior expediate Parlamentului spre adoptare. 

După cum a informat anterior INFOTAG, din 2018, CNPF împreună cu Banca Mondială realizează proiectul foii de parcurs în materie de fortificare a capacităţilor asigurătorilor în preajma liberalizării tarifare şi implementării regulilor de supraveghere bazate pe riscuri, întăririi în acest sens a funcţiei de supraveghere în calitate de instrument pentru identificarea timpurie a dezechilibrelor financiare şi funcţionale la nivelul entităţilor licenţiate.

Strategia de dezvoltare stipulează alinierea sectorului supravegherii şi gestionării riscurilor la standardele regimului Solvency II, implicit, pregătirea pieţei pentru aplicarea acestui regim de solvabilitate. De asemenea, se prevede transpunerea Directivei europene privind distribuţia în asigurări, care implică trecerea de la conceptul de intermediere la conceptul de distribuţie în asigurări.

INFOTAG precizează: În Moldova activează 14 companii de asigurări. În primul trimetru al anului 2019, activele acestora însumat 2,97 mlrd. lei, capitalul – 484,8 mil. lei, iar primele de asigurări – 343,09 mlrd. lei. În ianuarie-martie, companiile au obţinut un profit în sumă de 27,69 mil. lei.