Începând cu 1 iulie 2019 calculul şi plata indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă vor trece în responsabilitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu excepţia primelor 5 zile calendaristice pentru indemnizaţiile cauzate de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă.

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS, modificările menţionate în legislaţie atrag după sine şi unele schimbări la declararea perioadelor de muncă precum şi a perioadelor de incapacitate temporară de muncă în Darea de seamă IPC 18, de asemenea şi a categoriilor persoanelor asigurate.

Principalele aspecte ce ţin de modul de declarare corectă a perioadelor de muncă precum şi a perioadelor de incapacitate temporară de muncă în Darea de seamă IPC 18 sunt expuse în rubrica Pentru plătitorii de contribuţii, Instrucţiuni.