Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România își vor intensifica colaborarea în vederea sincronizării timpilor de perfectare și respectiv, fluidizării traficului transfrontalier de mărfuri și călători.

Măsurile care urmează a fi întreprinse în acest sens au fost discutate astăzi de către Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari în cadrul întrevederii avute cu omologii români la postul vamal Sculeni. Prezenți la eveniment au fost și reprezentanții ANSA și ANTA.

Dezvoltarea infrastructurii, controlul comun, depunerea declarației electronice de export la posturile vamale interne, crearea unor perimetre de verificare documentară prealabilă și redirecționarea fluxului de autovehicule spre alte posturi vamale reprezintă cele mai viabile soluții identificate la momentul actual de către autoritățile de resort moldo-române pentru diminuarea aglomerărilor la frontieră.

Printre soluțiile propuse, părțile examinează posibilitatea redirecționării fluxului de unități de transport spre punctul de trecere Costești-Stânca. În acest context, autoritatea vamală urmează să identifice resurse financiare pentru dezvoltarea infrastructurii acestuia astfel încât să fie create condițiile necesare pentru transportul internațional de mărfuri.

O altă soluție implementată de către Serviciul Vamal o constituie depunerea declarației electronice de export la posturile vamale interne, care va fi realizată începând cu 1 februarie 2017. De asemenea, Serviciul Vamal preconizează crearea unor perimetre de verificare documentară prealabilă până la intrarea în postul vamal, fapt ce va diminua considerabil durata de staționare a autocamioanelor în punctul de trecere.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și necesitatea accelerării procesului de coordonare a Acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și România, care prevede organizarea controlului comun la punctele de trecere a frontierei dintre cele două state. Implementarea conceptului respectiv va permite fluidizarea traficului trasnfrontalier, precum și va exclude eventualele riscuri de corupție.

Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a menționat despre importanța intensificării colaborării instituțiilor abilitate din cele două țări, astfel încât să fie asigurat un control expeditiv pe ambele părți ale frontierei. Vitalie Vravie a mai precizat că: ”Sporirea semnificativă a fluxului de mărfuri și călători ne impune să adoptăm o abordare proactivă, care să aibă durabilitate și care să soluționeze problema aglomerărilor din posturile vamale de frontieră. Serviciul Vamal va întreprinde toate măsurile ce se impun pentru a reduce durata staționării la frontieră, cu menținerea concomitentă a rigorilor de control.”

În alocuțiunea sa, Fredolin Lecari a declarat că în perioada de referință, Poliţia de Frontieră va lua toate măsurile necesare, astfel încât traficul rutier să se efectueze în condiţii normale. ”Noi vom depune toate eforturile pentru a asigura un control operativ în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât pe sensul de ieşire din ţară, cât şi pe cel de intrare. În perioada sărbătorilor de iarnă, vom dispune toate măsurile pentru a reduce timpii de aşteptare. Vom activa în regim intensiv și vom utiliza toată tehnica de procesare și control pe care o avem în gestiune.”, a declarat Fredolin Lecari.

La rândul său, Vicepreședintele ANAF din România, Dorel Fronea a apreciat inițiativa autorităților Republicii Moldova de a organiza întrevederea, exprimându-și disponibilitatea susținerii tututor inițiativelor de fluidizare a traficului la frontiera moldo-română. ”Întâlnirea noastră reprezintă un exemplu de bune practici europene și sunt sigur că rezultatele demersurilor întreprinse vor fi vizibile pe parcurs.”, a menționat Dorel Fronea.

Implementarea măsurilor menționate este determinată de sporirea semnificativă a fluxului transfrontalier odată cu liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, precum şi după introducerea amendamentelor care permit traversarea frontierei R. Moldova de către cetăţenii UE în baza cărţilor de identitate ordinare.

Potrivit datelor deţinute, cele mai solicitate posturi vamale de la frontiera moldo-română rămân a fi Sculeni, Leușeni și Giurgiulești. Totodată, cel mai mare flux de unități de transport este înregistrat la Sculeni, unde, în primele 11 luni ale acestui an, au traversat frontiera 634 270 de autoturisme, fiind astfel semnalată o creştere de cca 37% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar comparativ cu perioada corespondentă a anului 2014 se atestă o majorare de 123% a fluxului de autoturisme.