Compania bulgară „Doverie-Invest”, care deţine circa 64% din acţiunile Moldindconbank, este dispusă să cumpere restul acţiunilor la preţul de 240,74 lei per acţiune.

Potrivit agenţiei INFOTAG, prospectul ofertei de preluare obligatorie, iniţiată de ofertantul „Doverie-Invest” JSC, a fost aprobat de Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).

Obiectul ofertei, cu durata de 14 zile din data anunţării, îl constituie procurarea a 1 770 906 acţiuni ordinare nominative (circa 36%) emise de Moldindconbank. „Doverie-Invest” intenţionează să cumpere restul acțiunilor băncii la același preț la care a achiziționat, la mijlocul lunii martie, pachetul unic de 63,8865% din acțiunile Moldindconbank nou-emise, în valoare de 764,04 mil. lei (39,3 mil. euro).

Anterior, BNM a blocat 63,89% din acțiunile Moldindconbank, recunoscând că acționarii care dețineau acest pachet au acţionat concentrat. La 25 octombrie 2016, autoritatea de reglementare a introdus la bancă un regim de intervenție externă, numindu-i acolo pe administratorii săi. Totodată, grupului de acționari ce deţineau 63,89% din acțiuni le-a acordat un termen de trei luni pentru a-și vinde participația unui alt investitor, care va primi permisiunea BNM de a cumpăra acțiunile.

La 22 ianuarie 2019, BNM a anunțat că a acordat fondului „Doverie Holding” AD (Bulgaria) permisiunea de a achiziționa cele 63,89% din acțiunile MICB.

La sfârșitul anului 2018, capitalul social al Moldindconbank a constitut 496,8 mil. lei. Acesta este împărțit în 4,96 mil. acțiuni cu valoarea nominală de 100 lei fiecare. La 31 decembrie 2018, activele Moldindconbank constituiau 16,48 mlrd. lei, portofoliul de credite – 6,79 mlrd. lei, capitalul – 2,59 mlrd. lei, depozitele – 13,11 mlrd. lei. La sfârșitul anului 2018, MICB a atins cel mai înalt nivel de rentabilitate a capitalului propriu (ROE) - 3%, iar rentabilitatea activelor (ROA) a fost de 20,8%. Banca are 860 mii de clienți şi 1419 angajați.