Numărul contratelor de asigurare în vigoare la finele lunii martie curent a înregistrat o creștere în mărime de 4% față de situația de la finele anului trecut. În raport cu aceeași perioadă a anului 2018, numărul contractelor de asigurare a crescut cu 15%, transmite IPN.

Potrivit opiniei expertului economic Viorel Gîrbu, citată de portalul Infodebit, contractele de asigurare de răspundere civilă auto au deținut la finele lunii martie curent o pondere de 77% din numărul total al contractelor de asigurare, reprezentând astfel principală activitate de asigurare din Moldova.

Deși pe durata anilor domeniul asigurărilor a cunoscut o dezvoltare în Republica Moldova, importanța acestuia pentru economia națională este de 10 ori mai mică față de situația din cadrul economiilor dezvoltate, menționează expertul.

Volumul primelor brute subscrise a crescut de la 914 milioane de lei în 2010 la 1,5 miliarde de lei în 2018. Totuși, ca pondere în PIB indicatorul vizat se află într-o continuă descreștere. Dacă în statele dezvoltate volumul primelor brute subscrise reprezintă circa 8-9% din PIB, în Republica Moldova au alcătuit doar 0,8% din PIB în anul 2018, comparativ cu 1,06% în 2010.