Prognoza inflației pe termen mediu prevede o sporire a ratei inflației până la sfârșitul anului curent și revenirea în apropierea țintei începând cu anul 2020. Inflația va constitui 5,1% în anul 2019 și 6,5% în 2020. Decompoziția prognozei inflației denotă dominația componentelor prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază pe tot orizontul de prognoză. Prețurile reglementate vor avea un șoc temporar, pe când majorarea prețurilor la carburanți va fi una nesemnificativă. Datele au fost prezentate joi, 16 mai, de către guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN.

Guvernatorul a menționat că majorarea ratei anuale a inflației a fost cauzată de evoluția prețurilor la produsele alimentare, care au înregistrat o creștere de 3,8% în luna martie 2019 și 4,5% în luna aprilie 2019. Recolta bună din anul precedent în Republica Moldova și în regiune a generat reducerea prețurilor la produse alimentare în vara-toamna 2018. Odată cu înviorarea piețelor de export și diminuarea stocurilor în 2019, trendul prețurilor la produse alimentare s-a inversat atât pe plan intern, cât și extern. Potrivit guvernatorului, creșterea prețurilor la produse alimentare nu este un fenomen caracteristic doar Republicii Moldova.

Dinamica ascendentă a Indicelui Prețurilor de Consum, cauzată de prețurile la produse alimentare și inflația de bază, a fost temperată, în principal, de reducerea prețurilor reglementate. După o evoluție ascendentă pronunțată în anul 2017, rata anuală a prețurilor reglementate a consemnat o dinamică descendentă în anul 2018, continuată și în perioada ianuarie-aprilie 2019.  În luna martie și aprilie 2019, prețurile reglementate s-au micșorat cu 2,3% față de lunile corespunzătoare din anul 2018.

Octavian Armașu a menționat că prognoza inflației este bazată pe presupunerea că tarifele vor fi ajustate în a două jumătate a anului 2019. Ritmul de creștere a prețurilor reglementate va spori semnificativ, dar cu o revenire la nivelul de 0,9 – 1,3% în a doua jumătate a anului 2020. Ritmul de creștere a prețurilor produselor alimentare va fi pe palier ascendent în anul 2019, reflectând continuarea ajustărilor de pe piața internațională și locală,  cu o inversare a trendului în anul 2020. Ritmul de creștere a prețurilor la combustibil va avea o traiectorie descendentă pe întreaga perioadă de prognoză.