Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a redus prognoza creșterii PIB-ului Moldovei în 2019 de la 4% la 3,5%.

În același timp, în 2020, experții Băncii Europene prevăd o creștere a economiei moldovenești de 3,8%. Acest lucru este menționat în noua revizuire din mai a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare "Perspective economice regionale" (Regional Economic Prospects), transmite Noi.md

Studiul arată că economia Moldovei a continuat să crească constant anul trecut, iar PIB-ul țării a crescut cu 4%, ajutat de creșterea consumului și a exporturilor, precum și de investiții. O creștere cu încă 9,9% a remitențelor și a creșterii salariale reale a contribuit la menținerea veniturilor disponibile și, prin urmare, a consumului casnic.

Creșterea formării brute de capital fix a crescut de la 8% în 2017 la 14% în 2018. Ea a fost însoțită de o creștere cu 16% a volumelor de construcție. În același timp, sectorul construcțiilor a fost unul dintre principalii factori ai creșterii producției, alături de comerț și industrie.

Pe fondul creșterii investițiilor și a consumului privat, creșterea importurilor a depășit creșterea exporturilor. Deficitul de cont curent aproape s-a dublat pînă la 10,5% din PIB în 2018 față de anul anterior și a fost finanțat, în principal, prin creșterea depozitelor în valută străină în sectorul bancar. Ca urmare, leul moldovenesc a rămas relativ stabil în 2018, iar rezervele valutare au ajuns la 3 miliarde de dolari, acoperind importuri de 5,6 luni. Inflația a încetinit, în medie, de la 6,6% în 2017 la 3% în 2018 și la 2,5% pe o bază anuală în primele trei luni ale anului 2019.

În martie 2019, un pachet de 63,9% din acțiunile Moldindconbank, a doua bancă după mărime din Moldova, a fost cumpărat de un investitor străin strategic. După cum a subliniat BERD, aceasta marchează finalizarea procesului de compensare a sectorului bancar, întrucît acționarii netransparenți sunt acum înlocuiți cu investitori strategici străini de bună credință în toate cele trei bănci de sistem.

În același timp, așa cum s-a subliniat în cadrul BERD, problemele structurale și demografice de lungă durată ale Republicii Moldova sînt agravate de incertitudinea politică actuală după alegerile parlamentare din februarie 2019 și de întîrzierea finanțării din partea partenerilor internaționali. În acest sens, experții BERD au redus prognoza creșterii PIB-ului Moldovei în anul 2019 de la 4% la 3,5% și se așteaptă ca, în 2020, creșterea economică a țării să fie de 3,8%.