În preajma Sărbătorilor de Paști, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au intensificat controalele la Posturile de Inspecție la Frontieră. Atenția primordială este acordată verificării conformității produselor alimentare de import cerințelor sanitar-veterinare, fitosanitare și pentru siguranța alimentelor.

În acest scop sunt prelevate probe pentru încercările de laborator pentru a nu admite plasarea pe piață a produselor alimentare neconforme.