Până la expirarea termenului-limită, care în acest an este ziua de 2 mai, de prezentare de către persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 au mai rămas 10 zile calendaristice.

Amintim că obligația de a prezenta Declarația o au:

– persoanele fizice rezidente cetățeni ai RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în Moldova și din orice surse aflate în afara țării pentru activitatea lor în Moldova;

– persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara acesteia pentru activitatea lor în Moldova;

– persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate peste hotare;

– persoanele fizice rezidente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul RM şi obţin venit din orice surse aflate în țară și peste hotarele ei pentru activitatea lor în Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara RM;

– persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri conform capitolului 11 din titlul II din Codul fiscal. 

Pentru obținerea detaliilor suplimentare, recomandăm să vizualizați următoarele articole.