140 de companii dețin dreptul de a desfășura cu titlu profesional activități care implică acordarea de credite nebancare și leasing financiar, în condițiile Legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară, în vigoare de la 1 octombrie 2018. Aceste date se conțin în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, deținut de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)

Participanții la piața nebancară au avut la dispoziție un termen de șase luni pentru a se conforma prevederilor legii și cerințelor stabilite de CNPF, inclusiv cu privire la ajustarea mărimii minime a capitalului social (în primul an de minim 100 mii lei) și dezvăluirea structurii de proprietate a acționarilor și beneficiarilor efectivi. Termenul stabilit a expirat la 30 martie 2019.

În perioada menționată, în jur de 10 entități de creditare nebancară au încetat benevol activitatea și au depus setul de documente în acest sens. În același timp, aproximativ 30% din fostele organizații de microfinanțare și companii de leasing nu s-au conformat noilor cerințe, nu au prezentat actele necesare pentru a fi înregistrate în Registrul ținut de CNPF. Prin urmare, entitățile corespunzătoare sunt pasibile de sancțiuni, inclusiv cu efect de ordin administrativ și penal.

Legislația stabilește termenul limită - 1 ianuarie 2021, până la care organizațiile de creditare nebancară urmează să-și redimensioneze mărimea minimă a capitalului social, cuantumul respectiv fiind majorat până la 300 mii lei.

Conform datelor CNPF, la 1 ianuarie curent, activele deținute de organizațiile de creditare nebancară au depășit suma de 7,5 miliarde de lei, fiind în creștere cu 38%, față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, s-a majorat semnificativ și portofoliul de împrumuturi și leasing financiar, care s-a cifrat la peste 6,4 miliarde lei, având un spor procentual de 40%, în comparație cu 1 ianuarie 2018. Valoarea medie a unui împrumut a constituit 14,2 mii lei.

CNPF mai spune că vrea să creeze un mecanism de interacțiune relevantă cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în vederea școlarizării beneficiarilor de servicii financiare, dezideratul constituind minimizarea riscurilor de supra-îndatorare (pe de o parte) și relațiile de încredere reciprocă între creditori și debitori (pe de altă parte).

De menționat că, potrivit legii nominalizate, CNPF i-au fost conferite atribuții în materie de supraveghere a organizațiilor de creditare nebancară, respectiv activitățile aferente acestui sector sunt validate doar cu autorizarea CNPF.