Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis prelungirea pentru o perioadă de șase luni, începând cu data de 20 aprilie, a mandatelor administratorilor temporari ai Băncii Comerciale „Moldindconbank”.

Administratorii temporari își exercită mandatul în cadrul intervenției timpurii instituite anterior la banca respectivă.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.