Cele trei bănci în proces de lichidare, BEM, BS și UB după ce au fost implicate în „furtul miliardului” au returnat până acum mai multe de 2 miliarde 280 de milioane din creditul de urgență în sumă de 13 miliarde 580 milioane

Potrivit informațiilor de pe site-ul Ministerului de Finanțe, până la 1 aprilie 2019, au fost rambursați peste 2 miliarde 284 de milioane și 220 mii lei din creditul de urgență, oferit pentru BEM, BS și UB.

În total, Banca de Economii a întors din creditul de urgență - 1 miliard 351,04 milioane lei, Banca Socială - 614,84 milioane, iar Unibank - 318,90 milioane. 

Ținem să precizăm că potrivit legii prin care Guvernul și-a asumat răspunderea, sta­tul urmea­ză să întoar­că Băn­cii Naţio­na­le, timp de 25 de ani, suma de 13,58 mili­ar­de de lei. În pri­mii 10 ani, sume­le sunt mult mai mici decât cele pe care sta­tul va tre­bui să le depună în con­tu­ri­le BNM în ulti­mii 10 ani. În pri­mul an, sta­tul trebuie să plă­teas­că 50 de mili­oa­ne şi o dobân­dă de 1,4%. Însă în ulti­mii ani rate­le ating cifra de 900 de mili­oa­ne şi chiar 1.05 mili­ar­de - în ulti­mul an. Înce­pând cu al 10-lea an de ram­bu­r­sa­re, oda­tă cu sume­le, cre­ş­te şi rata nomi­na­lă a dobân­zii anu­a­le până la 5,3%.