Aproximativ 33 500 de funcționari și demnitari din R. Moldova și-au depus până acum declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2018 la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) sau circa jumătate din numărul total al subiecților declarării.

Termenul-limită de depunere a declarațiilor anuale de avere și interese personale este 31 martie.

Nedepunerea declarației de avere și interese personale în termenul și în modul stabilit de lege, inclusiv după notificarea inspectorului de integritate, precum și refuzul subiectului declarării de a depune declarația constituie temeiuri pentru încetarea mandatului sau a raporturilor muncă. Totodată, depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale se sancționează cu amendă de până la 3 000 de lei, iar nedepunerea acesteia - cu amendă de până la 4 500 de lei.

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) reamintește că subiecții declarării pot depune în zilele ce urmează declarații la orice oră, nu doar în decursul programului de muncă (8:00 – 17:00).

Autoritatea le recomandă declaranților să completeze declarația inclusiv în zilele de odihnă, dar și în afara orelor de lucru.

Sursa: Ziarul Național