Banca Națională a Moldovei a publicat astăzi datele privind sancțiunile băncilor. Printre acestea se numără „Eximbank”, „EuroCreditBank”, „ProCredit Bank”, „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” dar și mai mulți acționari de la „Fincombank” și „Comerțbank”

Cele mai multe băbnci au primit avertismente din partea Băncii Centrale. Este vorba despre: „Eximbank”, „EuroCreditBank”, „ProCredit Bank”, „MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale”. 

Ce ține de celelalte două bănci unde BNM a blocat recent grupuri de acționari: „Comerțbank” și  „Fincombank”, Banca Centrală a adecis să-i sancționeze pe acționarii care ar fi activat concertat. Sumele amenzilor încep de la aproape 90 000 de lei și ajung până la 1 700 000 lei. 

------------------------------------- Amintim că la începutul lunii ianuarie, Banca Națională a Moldovei (BNM) Comitetul executiv al BNM a aprobat două decizii care se referă la „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. și BC „ENERGBANK” S.A.

Banca Națională a constatat, prin hotărârea din 11 ianuarie 2019, că un grup de acționari acționează concertat în raport cu „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.. Aceștia au achiziționat și posedă o deținere calificată (cotă substanțială) în capitalul social al băncii, în mărime de 36,15 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale. Astfel, au fost încălcate prevederile Legii privind activitatea băncilor. În consecință, a fost suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari, și anume: de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a primi dividende. Urmare deciziei BNM, acționarii vizați trebuie, conform legii, să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Activitatea concertată, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, a fost constatată și la BC „ENERGBANK” S.A. În acest sens,  Comitetul executiv al BNM a aprobat, în aceeași ședință, și o hotărâre privind suspendarea exercițiului unor drepturi în privința a 52,77 la sută din acțiuni. Urmare deciziei BNM, acționarii vizați trebuie, conform legii, să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al BC „ENERGBANK” S.A.