Curtea de Conturi a decis să inițieze auditul la Președinție în luna mai a anului curent iar raportul asupra auditului va fi părezentat în luna septembrie.

Pe 7 februarie 2019, Parlamentul a decis ca Curtea de Conturi să organizeze o „misiune de audit public extern al proiectului de asistenţă tehnică privind reconstrucţia clădirii Preşedinţiei Republicii Moldova”. Decizia a fost luată la iniţiativa comuniştilor care au motivat-o prin faptul că e nevoie de a vedea din ce bani s-a făcut reparaţia acesteia. Potrivit deputaţilor PCRM, întreprinderile care au executat lucrările au fost selectate fără licitaţie, costurile nu corespund devizului de cheltuieli, iar actele de dare în exploatare a clădirii lipsesc.

Contactată de Deschide.MD Violeta Balan, șefa secției relații externe și comunicare din cadrul Curții de Conturi a declarat că recent s-a decis ca auditul la Președinție să fie organizat în luna mai. Balan a mai adăugat că raportul asupra auditului va fi prezentat în luna septembrie. 

------------------------------------ Amintim că imediat după ce Parlamentul a adoptat Hotărârea respectivă, Președinția a venit cu o reacție în care a menționat că „Proiectul de reconstrucție a clădirii a fost executat în limita Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind termenele și condițiile generale pentru dezvoltare, semnat la 2 aprilie 2015, ratificat prin Legea nr. 112 din 28 mai 2015. Prin urmare, pentru renovarea clădirii prezidențiale nu au fost alocate mijloace financiare din bugetul de stat, bugetul Aparatului Președintelui Republicii Moldova nu a suportat careva cheltuieli în acest sens, fiind evident motivul de ce nu au fost indicate aceste mijloace în raportul privind executarea bugetului autorității. Mai mult ca atât, instituția prezidențială nu a avut nici o implicare în contractarea subantreprenorilor în procesul de efectuare a lucrărilor menționate”, se menționa într-un comunicat de la Președinție.