Conform datelor operative, în 2018 Produsul intern brut (PIB) a însumat 190 miliarde de lei, preţuri curente de piaţă, în creștere în termeni reali cu 4,0% faţă de anul 2017. La creșterea PIB au contribuit aproape toate ramurile economiei, transmite IPN.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, cea mai mare pondere îi revine comerțului cu ridicata și cu amănuntul, întreținerii și reparației autovehiculelor și a motocicletelor, transportului și depozitării, activităților de cazare și alimentație publică – cu o contribuție de 1,2% la creșterea PIB-ului. Iar construcțiile au contribuit cu 1,1%.

Industria extractivă, cea prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, distribuția apei, salubritate, precum şi gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare au avut o contribuţie de +0,7%. Agricultura, silvicultura și pescuitul cu  +0,2%, informațiile și comunicațiile, la fel +0,2%.

Banca Mondială a estimat, la începutul anului, că în 2019 economia Republicii Moldova va crește cu 3,8%. Experţii Centrului Analitic Independent Expert-Grup anticipează o creștere de 3,5%, potrivit scenariului pesimist, și 5,2%, potrivit scenariului optimist, în următorii ani.