Comisia pentru situații excepționale va gestiona crizele de pe piața energetică a Republicii Moldova. Acest lucru este prevăzut de un regulament aprobat, astăzi, de Guvern. Comisia este obligată să verifice, în termen de cel mult 12 ore de la sesizare, dacă există o situaţie excepţională şi să coordoneze acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către întreprinderile electroenergetice, în special de către operatorii sistemelor de transport, transmite IPN.

Republica Moldova este dependentă de energia electrică produsă la CERS Moldovenească, fapt care conferă vulnerabilitate sporită sectorului electroenergetic, constată Ministerul Economiei și Infrastructurii. Totuși, pe parcursul ultimilor ani, întreruperi semnificative în livrarea energiei electrice nu au avut loc, excepție fiind întreruperile programate şi unele întreruperi neprogramate pe perioade scurte de timp.

Regulamentul aprobat de Guvern este însoțit de un Plan de acțiuni pentru condițiile de criză energetică. Documentele au drept scop crearea cadrului juridic necesar pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică. În aceste scopuri, Guvernul va colabora cu autoritățile din țările vecine, în special pentru a coordona măsurile de aprovizionare cu energie electrică în situații excepționale. La fel, va dezvolta și moderniza interconexiunile pentru asigurarea capacităților de aprovizionare cu energie electrică.

În ultimii doi ani, consumul de energie electrică din Republica Moldova a fost acoperit la nivel de 19% cu energie electrică produsă de centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, la nivel de 0,1% - 0,4% – din Ucraina şi la nivel de peste 80% – cu energie electrică produsă de CERS Moldovenească.