Consiliul băncii „Moldindconbank” a anunțat despre convocarea la 22 martie a Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor băncii.

Potrivit anunțului, Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii conține un singur punct, care se referă la confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului statutar în anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor BC !Moldindconbank” S.A., începând cu 12 martie (în zilele de lucru), de la ora 10:00 până la ora 16:00, la sediul băncii (mun. Chişinău, str. Armenească, 38).

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acţionarului (reprezentantului acestuia) şi prezentat la oficiul central al băncii nu mai târziu de 22 martie, ora 10:00 inclusiv.

Rezultatul votului la Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor băncii va fi adus la cunoştinţa acţionarilor băncii prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a băncii.