Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) a acumulat datorii de peste 165 mii lei pentru că nu și-a plătit cotele de membru pentru anii 2017 - 2018.

Ajunsă în situația dată, CNPM cere Ministerului Finanțelor ca să aloce din fondul de rezervă suma echivalentă a 9 677 Franci elevețieni pentru a acoperi aceste datorii.  

„În acest sens, CNPM a lansat un apel Guvernului Republicii Moldova în sensul acordării suportului respectiv la depășirea situației create. Concomitent se constată, că neonorarea/onorarea tardivă a cotei RM la Organizația Internațională a Patronilor (OIP) pune în pericol realizarea obiectivelor CNPM, precum și implică un climat negativ asupra imaginii statului”, se spune în proiectul de hotărâre de guvern care este suspus acum dezbaterilor. 

CNPM, reprezintă organizația mediului de afaceri care promovează și apără interesele legitime ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, sindicatele și alte entități juridice.  

În prezent, reunește 27 de membri, dintre care 15 federaţii, asociaţii patronale şi profesionale precum şi 12 întreprinderi, care reprezintă sectoarele-cheie ale economiei naționale. Per total, reprezentă circa 3.000 de întreprinderi.